ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ Hagoromo University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย The University of Danang - University of Foreign Language Studies ประเทศเวียดนาม และมหาวิทยาลัย Padjajaran University ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดยแผนกส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาเซียน เมือง Sakai จังหวัด Osaka ประเทศญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง โลกเสมือนดิจิทัล 2 มิติ (2D Metaverse) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารอีกด้วย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม