ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หอการค้าไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการสำรวจเส้นทางกิจกรรมท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ "วิถีน้ำแห่งอยุธยา" ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานวัดบรมพุทธาราม และโบราณสถาบันวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม