ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) การสานปลาตะเพียนใบลาน ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) การสานปลาตะเพียนใบลาน ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม