ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 “คลี่ผ้าลายกินรี : มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ผ่านวรรณกรรมร่วมสมัย” ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ ผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่อง “ลายกินรี” และ อาจารย์ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง นักประวัติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในกิจกรรมครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม