ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

นิทรรศการพิเศษ “Golden Hemp” เส้นใยกัญชงสีทอง จากประเทศญี่ปุ่น โดย Mr.Yoshiki Matsuura Asakusaya ผู้สืบทอดมรดก Golden Hemp รุ่นที่ 4 ของประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ โถงอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดนิทรรศการพิเศษ “Golden Hemp” เส้นใยกัญชงสีทอง จากประเทศญี่ปุ่น โดย Mr.Yoshiki Matsuura Asakusaya ผู้สืบทอดมรดก Golden Hemp รุ่นที่ 4 ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทางด้าน ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคมนี้ เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่มีมายาวนาน และแน่นแฟ้น ซึ่งถือเป็นความเชื่อมโยงที่ก่อนหน้านี้ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้เชิญ Mr. Yoshiki Matsuura Asakusayaผู้สืบทอดมรดก Golden Hemp รุ่นที่ 4 ของญี่ปุ่น มาจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงาน Asia international Hemp Expo 2022 และโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เชิญมาแสดงต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะนอกจากเป็นการ สานสัมพันธ์และต่อยอดความรู้เกี่ยวกับ Golden Hemp ที่เชื่อมโยงกับกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะล่าสุด Hemp หรือกัญชง ได้เปิดโลกทัศน์ของพืชชนิดนี้ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง รวมถึงให้ความรู้ทางศิลปะและวิทยาศาสตร์อีกด้วย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม