ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมงาน“ดนตรีในสวน H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ วัดนางในธัมมิการาม ตําบลศาลเจ้าโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง อว.ส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และวัดนางในธัมมิการาม จัดกิจกรรมงาน“ดนตรีในสวน H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน จากนั้นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” ณ เวทีหน้าหอบูรพาจารย์ วัดนางในธัมมิการาม ต่อจากนั้นเป็นการบรรเลง ขับร้อง และการแสดงนาฏยลีลา ร่วมสมัย ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดการแสดงโดย คณาจารย์ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผ่านบทเพลง ดังนี้ เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น เพลงพระราชนิพนธ์ อาทิตย์อับแสง เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง เพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต เพลงไทยลูกทุ่ง ล้นเกล้าเผ่าไทย เพลงไทยลูกทุ่ง องค์เดียวในโลก ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน เพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน เพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ และเพลงผู้ปิดทองหลังพระ สำหรับการแสดงงาน “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 สถาบันอุดมศึกษาทั่วภูมิภาคได้จัดขึ้น โดย 94 มหาวิทยาลัย 78 พื้นที่ บรรเลงพร้อมกันทั่วประเทศ ในนามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม