ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม จัดขึ้น ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม