ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะจัดงานฟื้นฟูความสัมพันธ์อยุธยา – นานาชาติ ในการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดงาน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมให้การต้อนรับนายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาติดตามและสืบสานแนวพระราชดำรินางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ และรองประธานคณะฯ นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศอินเดีย ประเทศจีน และเจ้าหน้าที่ ในการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดกิจรรมเปิดนิทรรศการความสัมพันธ์อยุธยา–นานาชาติ ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมฟื้นฟูความสัมพันธ์อยุธยา–นานาชาติ ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม