ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม Kick off “อยุธยาเมืองสะอาด”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำนักศึกษา จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม Kick off "อยุธยาเมืองสะอาด" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน วัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมเพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันดูแล รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองมรดกโลก

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม