ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 9 Party Light Island “สนุกในแดนเสียงดนตรี”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 9 Party Light Island “สนุกในแดนเสียงดนตรี” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยภายในงานมีการประกวดร้องเพลงจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบออดิชั่น โดยมีกรรมการตัดสิน จำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์ธนกรณ์ โพธิเวส อาจารย์สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ คุณดนัย ธนูบรรณ์ (ป๊อป The Voice) และคุณพิสิทธิศักดิ์ คำวรรณ นักดนตรีอิสระ และกิจกรรมสุดพิเศษ ได้แก่ การแสดงพิธีเปิดวงโยธวาทิต จากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ การออกร้านค้านักศึกษา ตลาด chill Market การแสดงดนตรีจากวงดนตรี Freedom โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วงดนตรีจากสาขาดนตรีสร้างสรรค์ และ Folk song จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และโชว์สุดพิเศษ Cover Dance จากวง BABY GODS COVER DANCE ซึ่งสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำโปรดักชั่นและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้กิจกรรมน่าสนใจจากกระบวนการ ทำงานจริง เพื่อใช้เป็นประสบการณ์ในการทำงานจริงในอนาคตต่อไป มีโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ สนามหญ้าหน้าอาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม