ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งออกดังนี้ช่วงเช้านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนช่วงบ่ายคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม