ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะทูตแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น – ไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะทูตแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น – ไทย จากสถาบันเทคโนโลยีภูมิแผ่นดิน ภายใต้มูลนิธิมุจลินท์นาคราช และศูนย์วัฒนธรรมไทยทัศนีย์ ในการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภูมิวัฒนธรรม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม