ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมจิตอาสา

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการรวมความสามัคคีของประชาชน ในการทำประโยชน์ โดยการพัฒนาและทำความสะอาดคลองเกาะเรียน โดยมี อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ คลองเกาะเรียน (วัดช่างทอง) ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม