ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 “Happy Huso Day 2023 สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 “Happy Huso Day 2023 สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษา พร้อมทั้งการแสดงความสามารถของตัวแทนนักศึกษา การประกวดชุดคอสเพลย์ กิจกรรมสอยดาว ปากระป๋อง ปาลูกดอก และเกมส์สนุกๆอีกมากมาย พร้อมทั้งการจับสลากของขวัญรางวัล โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหารและคณาจารย์ ซึ่งในระหว่างกิจกรรม มีการจัดแสดงดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน จัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าอาคารฉะไกรน้อย และอาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม