ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ณ บริเวณโถง อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีการทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดศาลาปูนวรวิหาร ภายหลังเสร็จจากพิธีสงฆ์ คณาจารย์ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ โดยระหว่างการจัดกิจกรรมมีการแสดงจากคณบดีและอาจารย์เข้าใหม่ และการแสดงดนตรีของคณาจารย์ จากวง “คมส.นั่งเล่น” บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม