ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ “การทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานดนตรีด้วยตนเอง” ได้รับเกียรติจาก คุณฐากรพัชร์ โรจนวานิช ผู้กำกับมิวสิควีดีโออาชีพ เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานดนตรีด้วยตนเอง โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ อาคารจินดาราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม