ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมการแข่งขันตอบปัญหาในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับอุดมศึกษา

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับอุดมศึกษา ที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศาลจังหวัด ศาลแขวงและ ศาลเยาวชนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ และอาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม