ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ให้กับสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ให้กับสื่อมวลชน ได้แก่ คุณเผอิญ ไทยสม หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ภาคกลาง คุณสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล บรรณาธิการข่าว ATV คุณเกียรติยศ ศรีสกุล ผู้อำนวยการข่าว ภูมิภาค คมชัดลึก-ท็อปนิวส์ ภาคกลาง และคุณสิทธิรักษ์ แสงกล้า บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามโพลล์ เพื่อแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยดีเสมอมา และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม