ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพุธที่ 10 มกราคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระ คือ แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ แจ้งผลการดำเนินโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2560 แจ้งกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” โครงการ/แผนงานที่กำลังจะดำเนินการ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 43110 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม