ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวด The Science Idol 2022

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวด The Science Idol 2022 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะทางความสามารถของนักศึกษาต่อที่สาธารณชน โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เช่น กิจกรรมการประกวดต้นแบบผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี The Science Idol 2022 การออกร้านจากสาขาวิชา และกิจกรรมร่วมสนุกจากผู้สนับสนุนการประกวด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม