ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีมังคลาภิเษก “เข็มที่ระลึก” ตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษก “เข็มที่ระลึก” ตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม