ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมประธานหลักสูตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมประธานหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อแจ้งการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเตรียมความพร้อมการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) จัดขึ้น ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม