ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะครุศาสตร์ จัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 10

วันพุธที่ 18 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ได้จัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 10 การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดงานโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 10 พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษใน หัวข้อ แนวทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการประเมินวิทยะฐานะแบบใหม่ ว.PA โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร ที่ปรึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด้านพัฒนาวิชาชีพ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้นักศึษา คณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าใจในแนวทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการประเมินวิทยะฐานะแบบใหม่ ว.PA จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม