ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามความพร้อมการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2565” ระหว่างวันที่ 20–29 มกราคม 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามความพร้อมการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2565” ระหว่างวันที่ 20–29 มกราคม 2566 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การจัดขบวนแห่ 8 ขบวน 8 รัชสมัย การจัดแสดงแสง–เสียง โดยมีนักแสดงดังจากช่อง 7HD การแสดงจากลิเกเงินล้าน “ศรราม น้ำเพ็ชร” การออกร้านกาชาด การจัดแสดงปืนใหญ่โบราณ ชิมช้อบกับถนนกินเส้น-ถนนกินกุ้ง ลานวัฒนธรรม การประกวดบนเวทีกลาง ตลาดย้อนยุค จุดถ่ายภาพ การจัดแสดงของดีท้องถิ่นไทย ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 กิจกรรมเรือพาย การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรวิถีไทยการดำเนินชีวิตวิถีเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการนวัตกรรมส่วนราชการ/SME/รัฐวิสาหกิจ/ผู้สนับสนุนการจัดงาน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน” OTOP นวัตวิถี จัดสักการะศาลหลักเมือง ไหว้พระกลางคืน การจัดแสดงและบริการให้เช่าชุดไทย พร้อมให้บริการรถรางฟรีตลอดงาน สำหรับการวางผังการจัดงานได้เน้นการเปิดมุมมองแสดงให้เห็นถึงโบราณสถานและสถาปัตยกรรมของอยุธยาเมืองมรดกโลก พร้อมขอเชิญชวนชาวอยุธยานุ่งโจงห่มสไบ แต่งผ้าไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเดือนมกราคมนี้ การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม