ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานอธิการบดี และนักศึกษา Ambassador ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม