ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมตรุษจีน "ชุนเจี๋ย Year of the Rabbit 2023"

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมตรุษจีน "ชุนเจี๋ย Year of the Rabbit 2023" ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมล้วงไข่ชิงอั่งเปา สาธิตการห่อเกี๊ยว ตัดกระดาษจีน เขียนพู่กันจีน ตอบคำถามชิงรางวัล และการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม