ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพนัญเชิงวรวิหาร จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม และเป็นการรำลึกถึงบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โดยได้รับความอนุเคราะห์การดำเนินการฝ่ายพิธีสงฆ์จากสถาบันอยุธยาศึกษา มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ บริเวณลานไทร วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม