ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

"ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า"

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรม "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" โดยมี ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม