ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ม.ราชภัฏอยุธยา เปิดนิทรรศการประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา “ฟื้นศาสตร์ สานศิลป์ กรุงศรีอยุธยา” ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2565

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น. ณ ลานวัฒนธรรมโบราณสถานวัดไตรตรึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีเปิดนิทรรศการประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา“ฟื้นศาสตร์ สานศิลป์ กรุงศรีอยุธยา” ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจากนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ สำหรับนิทรรศการประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา “ฟื้นศาสตร์ สานศิลป์ กรุงศรีอยุธยา” จัดขึ้นเพื่อ เป็นการเฉลิมฉลองในวาระปีที่ 31 นับตั้งแต่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการอยุธยามรดกโลก ภาพเก่ากรุงศรี ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสลับหมุนเวียนกันไป กิจกรรมหัตถกรรม DIY การสานปลาตะเพียน การบรรเลงเพลงไทย และรื่นรมย์ชมตลาดย้อนยุค ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกในทุกๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ ได้มอบหมายให้สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมให้ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ นิทรรศการอยุธยามรดกโลก ภาพเก่ากรุงศรี ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และการแสดงสลับหมุนเวียนกันไป กิจกรรมหัตถกรรม DIY การสานปลาตะเพียน การบรรเลงเพลงไทย และรื่นรมย์ชมตลาดย้อนยุค นอกจากนี้ยังมี การสาธิตและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม การบรรเลงดนตรีไทย การบรรเลงดนตรีร่วมสมัย ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในด้านการพัฒนาท้องถิ่น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม