ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมทั้งไปร่วมชม ร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม ประกอบด้วย เทเบิลเทนนิส- บุคคลชายเดี่ยว เพาะกายและฟิตเนส- สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. ปันจักสีลัต- บุคคลหญิงน้ำหนักมากกว่า 45 กก. ไม่เกิน 50 กก. เทควันโด- บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 53 กก. หมากกระดาน- หมากฮอสบุคคลหญิง มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวทบุคคลชาย น้ำหนักเกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.- รุ่นแบนตั้มเวทบุคคลชาย น้ำหนักเกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.- รุ่นเวลเตอร์เวทบุคคลกชาย น้ำหนักเกิน 63.5 กก. ไม่เกิน 67 กก. กรีฑา- วิ่ง 100 เมตร บุคคลชาย- วิ่ง 200 เมตร บุคคลชาย- วิ่งผลัด 4x100 เมตร ทีมชาย- กระโดดไกลหญิง- ทุ่มน้ำหนักชาย ฟุตซอล (ชาย) วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย) เปตอง (คู่ชาย/คู่หญิง/เดี่ยวหญิง/ทีม 3 คน ชาย/ทีม 3 คนหญิง)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม