ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างคนไทยให้พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นผลเมืองดีมีระเบียบวินัย โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม