ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อธิการบดี ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมรายการ คุณธรรม คุณ ทำ ได้ "สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรม" ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.00 -16.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์รัฐสภา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเชิญจากรายการ "คุณธรรม คุณ ทำ ได้" ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา เพื่อให้สัมภาษณ์ ในชื่อตอน "สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรม" โดยอธิการบดี ได้ร่วมตอบประเด็นต่างๆ เช่น จุดเริ่มต้นของแนวทางการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบด้านคุณธรรม กระบวนการการดำเนินงาน ผลความสำเร็จและอุปสรรค ตลอดจนเป้าหมายในอนาคต ทั้งนี้อธิการบดีได้ถ่ายทอดเรื่องราวด้านการดำเนินงานให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความเข้มแข็งในการพัฒนาองค์กร ด้านคุณธรรมจนประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม ได้รับรางวัล "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" 3 ปีซ้อน จากผู้ปฏิบัติจริง สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำความดี และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 09.30 น.

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม