ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาโครงการ PR ARU TEAM และนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย ร่วมงาน Open House ออกบูธให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกิจกรรม Like&Share ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ข้อมูลความรู้ทางด้านวิชาการ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รวมทั้งชี้แจงระบบการ รับสมัคร และหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละคณะให้กับนักเรียน ในการเข้ามาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม