ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการสร้างภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม (การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ ทวารวดี ละโว้ อยุธยา) ครั้งที่ 7

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการสร้างภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม (การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ ทวารวดี ละโว้ อยุธยา) ครั้งที่ 7 เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ : เส้นทางอยุธยา “วิถีชาวน้ำแห่งอยุธยา” ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดย หอการค้าไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม