ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานนิทรรศการ NITTAYA Open House “Beyond thewisdom : เรียนรู้เหนือขีดจำกัด” ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานนิทรรศการ NITTAYA Open House “Beyond thewisdom : เรียนรู้เหนือขีดจำกัด” ปีการศึกษา 2565 และร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการให้ข้อมูลการศึกษากับนักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2566 จัดขึ้น ณ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม