ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมการทำความสะอาดบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองและทำความสะอาดบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร. วิมลพรรณ รุ่งพรหม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมการทำความสะอาดบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองและทำความสะอาดบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร ณ บริเวณวิหารพระมงคลบพิตร และพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม