ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายงานข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2566 และการเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม