ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาโดยมี คณาจารย์ ครู บุคลากร ชมรมผู้ปกครองและนักเรียน ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะแด่พระเจ้าอยู่หัวที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมัธยม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม