ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 423 คน คณะครู บุคลากร นักศึกษาและชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประถมสาธิต เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน กิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รำถวายพระพร ถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายสังฆทาน ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม