ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินเดีย - ไทย ครบรอบ 75 ปี และจัดนิทรรศการรวมภาพวาด ระหว่าง 15 - 17 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. ที่ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมต้อนรับ นายนาเกช ซิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา และคณะ ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินเดีย - ไทย ครบรอบ 75 ปี สถานเอกอักรราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย จึงได้จัดนิทรรศการรวมภาพวาดที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ระหว่าง วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอินเดีย - ไทย และความสัมพันธ์ของประชาชน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการแสดงนาฏศิลป์อินเดียภารตนาฏยัม ประกอบด้วย การแสดงปุชปัญชลี (Pushpanjali) กูรูวันทนา โศลก (Guruvandana Sloka) ธยานโศลก (Dhyan Sloka) และนเตชเกาตูวัม (Natesh Kauttuvam) เพื่อร่วมต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม