ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00 น. ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานนิทรรศการวิชาการ “ร้อยรวมภูมิปัญญาเสนาประสิทธิ์ด้วยวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” (Open House) ปีการศึกษา 2565 ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม