ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมบุคลากร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ สุนิมิต อาจารย์ ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม อาจารย์พสชนันทร์ พันธรรม อาจารย์พิศาล สีสด นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดส่งชุดการแสดง “วิจิตระการนาฏยะ อยุธยามรดกโลก” เป็นการแสดงที่นำเสนอเอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงเชิดหนังใหญ่ นางรำและระบำเข้าด้วยกัน ให้มีลีลาอารมณ์จากความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์คลี่คลายสู่ความละมุนละไมและความสนุกสนานรื่นเริง จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม