ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยได้นำผลไม้ไปมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้นำนักศึกษาในการดำเนินงาน จัดกิจกรรมค่ายอาสาในครั้งนี้ ซึ่งผู้นำนักศึกษาทั้ง 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดโดยการทาสีห้องเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนพร้อมทั้งจัดทำหมวดหมู่ของหนังสือ ตลอดจนทาสีสนามกีฬาให้มีความสวยงามเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายให้กับนักเรียน โดยจะส่งมอบให้กับโรงเรียนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม