ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23–24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ 1. กิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ 3. มอบรางวัลสุดยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565 4. อบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 5. อบรมการสานที่ใส่แก้วน้ำเยติจากเส้นพลาสติก 6. กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนจากกะลามะพร้าว 7. กิจกรรมห้องสมุดสีเขียวปลูกต้นไม้ กับ ARIT : รักบริการ รักษ์สิ่งแวดล้อม 8. กิจกรรมการต่อสายสัญญาณระบบเครือข่าย (LAN) 9. กิจกรรม DIY สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง 10. กิจกรรม DIY ผ้ามัดย้อม สีจากสมุนไพร 11. กิจกรรม DIY สมุดโน๊ตทำมือจากกระดาษ Reuse 12. กิจกรรม DIY สายคล้องแมส 13. สินค้าจำหน่ายจากชุมชนท้องถิ่น 14. ดนตรีในสวน จัดขึ้น ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม