ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บริจาคเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

วันที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บริจาคเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ให้กับโรงเรียนบางไทรวิทยา หมู่3 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) หมู่ 5 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม