ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการจิตอาสา “ปันสุข สู่น้อง” ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย จัดโครงการจิตอาสา “ปันสุข สู่น้อง” ครั้งที่ 2 มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และรองเท้านักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 50 คน โดยนักศึกษาทุนฯ ได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆ ได้ร่วมสนุก พร้อมทั้งเลี้ยงขนมและเครื่องดื่ม เพื่อส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุเทพ กลิ้งกลม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร พร้อมคณะครูร่วมให้ การต้อนรับ โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาที่นักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทั้ง 5 รุ่น ได้ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสา และจัดหาทุนในการดำเนินกิจกรรมจากการจัดกิจกรรมรับบริจาค และ การจำหน่ายเครื่องดื่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านสาธารณะ และปลูกฝังจิตใจให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้คุณค่า ของการแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่น และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม