ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นายพัฑร์ แตงพันธ์ และนางสาธิยา รื่นชล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศรีศักร วัลลิโภดม ผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา และงานวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา ณ มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์ กรุงเทพฯ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม