ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับตัวแทนผู้บริหารจาก Otsuma Women's University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมให้เกียรติต้อนรับตัวแทนผู้บริหารจาก Otsuma Women's University ประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Otsuma Women's University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและความร่วมมือต่างๆ ในอนาคต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม