ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566 HUSO Sport Day 2023

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566 HUSO Sport Day 2023 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในงาน มีการจัดการแข่งขันฟุตซอล บาสเกตบอล และการแข่งขันกีฬาฮาเฮ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามารถและศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักกีฬา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังการเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมีนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม