ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14 เพื่อรับทราบนโยบายของชาติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ตลอดจนการประกาศร่างเกณฑ์การประเมินวารสารเข้าฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รอบที่ 5 การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม